„BST“ KLIENTŲ RUSIJOS IR LENKIJOS NESUTARIMAI NEPALIES

Nuo metų pradžios, po Rusijos priimtų pakeitimų dėl krovinių pervežimo, kurie sukėlė Lenkijos nepasitenkinimą, situacija vežėjams dirbantiems tarp dviejų šalių tapo itin įtempta. PL-RU

Pakeitusi požiūrį į dokumentus susijusius su krovinių pervežimu trečiosioms šalims, iš esmės draudžiant juos vežti per šalį, Rusija pakenkė tiek savo pačios, tiek Lenkijos pervežimams, kurie strigo ilgalaikiuose derybose ir be abejo muitinės eilėse.

Nors galutinio nutarimo dėl krovinių vežimo tvarkos Rusijos keliais nėra, kiek užgesus konfliktui šalys sutarė dėl pereinamojo periodo, kuris šiuo metu planuoja būti vykdomas iki balandžio 15 dienos. Jo metu Lenkijos vežėjai netrikdomi galės ir turės palikti Rusijos kelius, tačiau tai negarantuoja sklandaus tolimesnio darbo tarp dviejų šalių.

Lietuvai esant neutralia teritorija šioje situacijoje, daugelis krovinių keliauja būtent per ją. „Baltic Solutions Transport“ informuoja savo klientus, kad dėl galimų nesklandumų, kurie gali kilti po balandžio 15 dėl šalių nesusitarimų, krovinių pervežimas iš Europos į NVS šalis nenukentės. Sprendimas vežti krovinius iš Europos, naudojant ne tik lenkiškos, bet ir lietuviškos bei latviškos registracijos mašinas, leidžia išvengti sunkumų sienoje su Rusija.